Blueover

Blueover เป็นแบรนด์รองเท้าจากเมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่น ที่มี concept ต้องการทำรองเท้าที่ไม่ใช่เพียงรองเท้าธรรมดาทั่วไป เราต้องการผลิตรองเท้าให้เป็นเหมือนเครื่องมือชนิดนึงและมีหน้าที่ทำให้การเดินสะดวกสบายขึ้น

Mikey  Lo : รองเท้ารุ่นนี้ถือกำเนิดขึ้นมาจากการที่ต้องการลดองค์ประกอบต่างๆให้มากที่สุด กล่าวคือไม่ใส่อะไรเพิ่มเข้าไปเลยแต่จะใช้ความเป็นธรรมชาติของมัน ที่ญี่ปุ่นนั้น ความสวยงามนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็จะต้องมีความรู้สึกของความเป็นสากลและความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

       แน่นอนว่ารองเท้านั้นเป็นเครื่องมือและมีหน้าที่ทำให้การเดินสะดวกสบายขึ้น โดยเป้าหมายของการออกแบบนั้นจะให้มีรูปทรงความสวยงามที่ได้รับสืบทอดจากถิ่นกำเนิดที่ญี่ปุ่น(ความสวยงามที่มีความเป็นญี่ปุ่น) ไม่มีการประดับตกแต่งหรือโลโก้อะไรทั้งสิ้น  เป็นเครื่องมือตามหน้าที่ของมันเท่านั้น โดยรุ่น Mikey  Lo จะเป็นรุ่นที่แสดงถึงความเป็น blueover 

3 รายการ(s)

ต่อหน้า

3 รายการ(s)

ต่อหน้า