RAILCAR FINE GOODS

RAILCAR FINE GOODS

Railcar Fine Goods เป็นธุรกิจเล็กๆที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ในเมือง Monrovia, California มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือทุกๆขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การตัดเย็บตัวกางเกงไปจนถึงการเย็บป้ายหนัง อยู่ภายในโรงตัดเย็บพื้นที่ขนาดเล็กๆ และใช้ทีมงานเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ซึ่ง Steven Dang ผู้ก่อตั้งได้ตั้งปณิธานไว้ว่าทุกๆอย่างจะต้องดีเยี่ยม ทั้งฝีมือการตัดเย็บ และคุณภาพ โดยการใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด ตั้งแต่การเลือกชนิดของผ้ายีนส์ การออกแบบยีนส์แบบดั้งเดิม ใช้วิธีการตัดเย็บแบบสมัยเก่า และใช้เครื่องจักรที่ทำงานได้ดี โดยเลือกใช้จักรเย็บผ้าแบบรุ่นเก่าหายาก รวมถึง Black Union Special และ Singer ด้วย

2 รายการ(s)

ต่อหน้า

2 รายการ(s)

ต่อหน้า