VEST

TCB เป็นแบรนด์ของโรงงานตัดเย็บยีนส์ในเมือง Kojima จังหวัด Okayama ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นโดย Hajime lnouie ในปี 2012 ผลิตภัณฑ์ของ TCB ทำออกมาในสไตล์ Vintage TCB ผลิตขึ้นโดย Custom เนื้อผ้าเองและใส่ใจในทุกรายละเอียดมากที่สุด โดยทำการตัดเย็บภายในโรงงานของ TCB เองและใช้เครื่องจักรอุปกรณ์แบบดั้งเดิมทั้งหมด

4 รายการ(s)

ต่อหน้า

4 รายการ(s)

ต่อหน้า